Recent Content by Nguyen.Kham.131.1985

Tuyển sinh 2019 Ngành thiết kế thời trang và công nghệ may

  1. Nguyen.Kham.131.1985
  2. Nguyen.Kham.131.1985
  3. Nguyen.Kham.131.1985
  4. Nguyen.Kham.131.1985
  5. Nguyen.Kham.131.1985
  6. Nguyen.Kham.131.1985
  7. Nguyen.Kham.131.1985
  8. Nguyen.Kham.131.1985

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ